ladik


A tartalomhoz

Aktuális

Hírek

A "Legyen a Duna Igazi Közügyünk Közhasznú Egyesület" nevében jelen levelemmel meghívom önt a LaDIK KE 2023. május 30-án (kedd) 16:30 órakor kezdődő Közgyűlésére.

Közgyűlés helyszíne: Paks Városi Csónakház
A közgyűlés napirendi pontjai:

1.) 2022. évi pénzügyi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása

2.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt feladatokról, eseményekről

3.) Beszámoló a Fegyelmi Bizottság munkájáról

4.) 2023. évi programterv elfogadása

5.) 2023. évi költségterv elfogadása

6.) Jelölő bizottság felállítása lejáró mandátum miatt

7.) Egyebek

Amennyiben a megjelölt időpontban nem jön össze a szükséges létszám, úgy a megismételt Közgyűlés időpontja 2023. május 30-án (kedd) délután 17 óra 00 perckor az eredeti napirendi pontokban megfelelően, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

Kérek mindenkit, hogy a lehetőségeihez mérten igyekezzen megjelenni a Közgyűlésen!


Üdvözlettel:

Koloh Tamás
elnök
A "Legyen a Duna Igazi Közügyünk Közhasznú Egyesület" nevében jelen levelemmel meghívlak a LaDIK KE 2022. április 28. (csütörtök) 16:30 órakor kezdődő elnökségi ülésére.

Az elnökségi ülés a csónakházban kerül megtartásra.
Az elnökségi ülés napirendi pontjai:

1.) Beszámoló az előző Elnökségi ülés óta történt eseményekről
2.) Programterv
3.) Költségterv
4.) Egyebek

Az Elnökség akkor határozatképes, ha azon legalább 3 tagja jelen van.
Kérek mindenkit, hogy a lehetőségeihez mérten, jelenjen meg az Elnökségi ülésen.


Üdvözlettel:

Koloh Tamás
elnök
A Legyen a Duna Igazi Közügyünk Közhasznú Egyesület ezúton köszöni mindazok támogatását, akik személyi jövedelemadójuk 1%-áról szervezetünk javára rendelkeztek. Az összegyűlt összeg 283.503 Ft, mely rendkívül nagy segítség céljaink megvalósításának érdekében.
Kedves Elnökségi Tag!

A "Legyen a Duna Igazi Közügyünk Közhasznú Egyesület" nevében jelen levelemmel meghívlak a LaDIK KE 2020. március 24.-én (kedd), 16:30 órakor tartandó elnökségi ülésre.
Az elnökségi ülés helyszíne: Veszélyhelyzeti intézkedések miatt telefonos megbeszélés alapján virtuálisan.
Az elnökségi ülés napirendi pontjai:

1. Titkárválasztás.

2. Pályázatokkal kapcsolatos előkészítő tevékenységekről beszámolók.

3. 2020. évi költségvetési terv.

4. 2019. évi gazdasági beszámoló (amennyiben elkészül az elnökségi időpontjáig, akkor a közhasznúsági jelentés + kiegészítő mellékletének elfogadása).

5. Megüresedett stég-helyek kiosztása.

6. Programok (tavaszi csónakház és Duna-part takarítás, stb).

7. Egyebek

Az elnökség akkor határozatképes, ha azon legalább 3 tagja jelen van.Kérek mindenkit, hogy a lehetőségeihez mérten jelenjen meg az elnökségi ülésen.

Üdvözlettel:
Koloh Tamás
elnök


A "Legyen a Duna Igazi Közügyünk Közhasznú Egyesület" nevében jelen levelemmel meghívom


Önt a LaDIK KE 2020. január 23-án (csütörtök) 16:45-tól tartandó közgyűlésére.
Közgyűlés helyszíne: Paksi Polgármesteri Hivatal - Kis házasságkötő terem Paks Dózsa György út 55-61.

A közgyűlés napirendi pontjai:

Választás a 2020. február 10-én lejáró elnökségi tag (titkár) mandátuma miatt.
2020. évi LaDIK programterv.

Amennyiben a megjelölt időpontban nem jön össze a szükséges létszám, úgy a megismételt közgyűlés időpontja 2020. január 23. (csütörtök) délután 17 óra 15 perckor az eredeti napirendi pontoknak megfelelően, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.
A termet 18:45-ig biztosítja a Paksi Polgármesteri Hivatal a LaDIK-nak. Egy rövid elnökségi ülésnek is helyt kell adni ebben az időintervallumban, mivel a közgyűlésen megválasztott elnökségi taggal kibővülve, az elnökség tagjai közül titkárt kell választani.


Kérek mindenkit, hogy a lehetőségeihez mérten igyekezzen megjelenni a közgyűlésen!

Üdvözlettel:
Koloh Tamás
elnök


A "Legyen a Duna Igazi Közügyünk Közhasznú Egyesület" nevében jelen levelemmel meghívom


Önt a LaDIK KE 2020. január 23-án (csütörtök) 16:45-tól tartandó közgyűlésére.
Közgyűlés helyszíne: Paksi Polgármesteri Hivatal - Kis házasságkötő terem Paks Dózsa György út 55-61.

A közgyűlés napirendi pontjai:

Választás a 2020. február 10-én lejáró elnökségi tag (titkár) mandátuma miatt.
2020. évi LaDIK programterv.

Amennyiben a megjelölt időpontban nem jön össze a szükséges létszám, úgy a megismételt közgyűlés időpontja 2020. január 23. (csütörtök) délután 17 óra 15 perckor az eredeti napirendi pontoknak megfelelően, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.
A termet 18:45-ig biztosítja a Paksi Polgármesteri Hivatal a LaDIK-nak. Egy rövid elnökségi ülésnek is helyt kell adni ebben az időintervallumban, mivel a közgyűlésen megválasztott elnökségi taggal kibővülve, az elnökség tagjai közül titkárt kell választani.


Kérek mindenkit, hogy a lehetőségeihez mérten igyekezzen megjelenni a közgyűlésen!

Üdvözlettel:
Koloh Tamás
elnök


Tájékoztatás
LaDIK KE 2020. január 16-án csütörtökön 17:15 órától tartja az év első elnökségi ülését a LaDIK KE székhelyén Paks Báthori u. 25. fsz/1. szám alatt.
Amennyiben részt kívánsz venni az elnökségi ülésen, azt jelezd szerda estig Binder Editnek 20/4265-441, mert az ingatlan ülő alkalmatossággal való ellátottsága véges.

Az elnökségi ülés napirendi pontjai:

1.) Választási közgyűlésre felkészülés.

2.) Programterv (pályázatok, közösségi munka, saját rendezvények, városi rendezvények - Város Napja, fáklyás felvonulás stb, egyéb rendezvények - Atomfutás stb.)

3.) Költségvetés irányvonala.

4.) Adatvédelem a gyakorlatban - Alapszabály vagy SZMSZ.

5.) CLLD pályázat.

6.) Egyebek (NEA pályázat, csónakház úgy általában stb.).


Az Elnökség akkor határozatképes, ha azon legalább 3 tagja jelen van.

Kérek mindenkit, hogy a lehetőségeihez mérten, jelenjen meg az Elnökségi ülésen.Üdvözlettel:

Koloh Tamás

elnök

Tájékoztatás
A LaDIK KE 2019. június 25-én 17 órától tartja a II. negyedéves elnökségi ülését a csónakházban.

Napirendi pontok:
1.) Beszámoló a két elnökségi ülés közti munkáról (Koloh Tamás)
2.) SZMSZ választási szabályok szövegezése + 4. sz. melléklet módosítás előkészítése
3.) Választási bizottsági tagok jelölése
4.) Soron következő rendezvények programjainak összeállítása, megvalósításhoz szükséges beszerzések
5.) Elfogadott költségvetési terv végrehajtása (fejlesztések: árajánlatkérések,tagok tájékoztatása)
6.) Tájékoztató összeállítása közösségi munkáról (Appelshoffer Regina)
7.) Soron következő Elnökségi ülés időpontjának, napirendjének meghatározása
8.) Következő közgyűlés időpontjának, napirendjének meghatározása
9.) CLLD-HACS-FEMCS beszámoló (Appelshoffer Regina)
10.) Egyebek

Üdvözlettel:
Koloh Tamás
elnök

Tájékoztatás
LaDIK KE 2019. március 12-én 16:30-tól tartja az I. negyedéves elnökségi ülését a csónakházba.
Napirendi pontok:

1. Beszámoló az előző elnökségi ülés óta történt eseményekről.

2. A 2019. évi programterv meghatározása (felelősök, határidők kijelölése, költségek).

3. A 2019. évi fejlesztési/beruházási tervek meghatározása (felelősök, határidők kijelölése, költségek).

4. A 2019. évi költségvetési terv összeállítása.

5. A soron következő közgyűlés időpontjának, helyszínének és napirendi pontjainak, valamint az előkészítéséhez szükséges feladatok meghatározása.

6. Egyebek.

A "Legyen a Duna Igazi Közügyünk Közhasznú Egyesület" nevében jelen levelemmel

m e g h í v o m


Önt a LaDIK KE 2018. október 09. (kedd) napján du. 16:30 tartandó Közgyűlésére.

Közgyűlés helyszíne: Csónakház - Paks

Közgyűlés napirendi pontjai:

1.) Cégbírósági hiánypótlásnak megfelelő Alapszabály módosítása
2.) SZMSZ elfogadása

Az SZMSZ egy későbbi időpontba lesz kiküldve.

Amennyiben a megjelölt időpontban nem jön össze a szükséges létszám, úgy a megismételt Közgyűlés időpontja 2018. október 09. du. 17 óra, az eredeti napirendben szereplő kérdésekben, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.


Kérek mindenkit, hogy a lehetőségeihez mérten igyekezzen megjelenni a Közgyűlésen!

Üdvözlettel:
Koloh Tamás
elnök

2018. szeptember 26. (szerda) 16:30 órakor kezdődik a "Legyen a Duna Igazi Közügyünk Közhasznú Egyesület" LaDIK KE elnökségi ülése


Az elnökségi ülés helyszíne: Paksi Csónakház
Az elnökségi ülés napirendi pontjai:

1.) Az elmúlt elnökségi ülés óta történt események értékelése
2.) Egyebek

"Mint azt már tudjátok, a Polgármesteri Hivatal lakossági fórumot tartott 2018.08.22-én szerdán du. 17 órakor a Paksi Polgármesteri Hivatal nagy házasságkötő termében.
A tájékoztatón elhangzottak alapján eldöntötte az elnökség, hogy mint LaDIK KE belépünk az eljárásba partnerként. Vesztenivaló, kötelező foglalatosság nincs a partnerséggel, de érdemben beleszólni a történésekbe csak így lehetett. Alábbi levélben olvashatjátok a LaDIK KE partnerségi kérelmét."

Város Napja

2018. május 19.

A tavalyi évhez hasonlóan, idén is megrendezésre került Pakson a Város napja. A tapasztalatok alapján nem is volt kérdés, hogy most is színvonalas rendezvényen mutathatja meg magát egyesületünk. A hagyományos halászléfőző verseny mellett egész napos programkínálattal jelentek meg a városban működő helyi civil szervezetek saját maguk népszerűsítése és az egymással való kapcsolat ápolása érdekében. A tavalyi élmények hatására idén sokkal több szervezet képviseltette magát, mindenki sokkal rutinosabban mozgott ebben a közegben, észrevehetően nyitottabban álltak a résztvevők egymáshoz.
Egyesületünk idén is két helyszínen állt helyt, bár a rendezvényt megelőzően a Fortuna rádióban elhangzott beszélgetésben ígéretet tettem rá, hogy jövőre a felvonulásnak is aktív résztvevői leszünk. A rendezvénysátornál most is a "túrakenuzás" volt a legnépszerűbb tevékenység, de színezni, memóriakártyázni lehetett, valamint csónakházi bejárásra vártuk az egyesület iránt érdeklődőket. A tavalyi sikereken felbuzdulva nagyon népszerű volt idén a halászléfőző csapatban való részvétel. Facó pedig idén is kitett magáért, nagyon finom reggelivel, ebéddel várta a tagjainkat.
Ezúton is külön köszönet mindazoknak, akik részvételükkel, munkájukkal segítették, hogy igazán tartalmas, színvonalas programot nyújthassunk, hogy mindannyiunk örömére közösséget alkothattunk!További képek a Galériában.

A „Legyen A Duna Igazi Közügyünk Közhasznú Egyesület ” nevében jelen levelemmel

m e g h í v o m
Önt a LaDIK KE 2018. június 25. (hétfő) napján du. 16 óra 30 perckor tartandó Közgyűlésére.

Közgyűlés helyszíne: Csónakház - Paks Duna part

Közgyűlés napirendi pontjai:


1.) Tisztújítás Vida Zoltán elnökségi tag mandátumának 2018.06.28-i lejárata miatt
2.) Egyebek.

Amennyiben a megjelölt időpontban nem jön össze a szükséges létszám, úgy a megismételt Közgyűlés időpontja 2018. június 25. du. 17 óra, az eredeti napirendben szereplő kérdésekben, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

Kérek mindenkit, hogy a lehetőségeihez mérten igyekezzen megjelenni a Közgyűlésen!

Üdvözlettel:
Koloh Tamás
elnök

A „Legyen A Duna Igazi Közügyünk Közhasznú Egyesület ” nevében jelen levelemmel

m e g h í v o m
Önt a LaDIK KE 2018. március 1-én (csütörtök) 16:30-tól 20:00-ig tartandó Közgyűlésére.
Közgyűlés helyszíne: 7030 Paks, Dózsa Gy. utca 55-61. Polgármesteri Hivatal nagy házasságkötő terme

A közgyűlés napirendi pontjai:

1.) 2017. év gazdasági beszámoló - Binder Edit
2.) 2018. év költségvetés - Binder Edit
3.) 2018. évi programterv – munkák, rendezvények stb. - Koloh Tamás elnök
4.) CLLD – Szutor Péter elnökségi tag, Appelshoffer Regina elnökségi tag
5.) Alapszabály módosítás
6.) SZMSZ elfogadása
7.) Egyebek

Amennyiben a megjelölt időpontban nem jön össze a szükséges létszám, úgy a megismételt Közgyűlés időpontja 2018. március 1. (csütörtök) délután 17 óra 00 perckor az eredeti napirendi pontokban megfelelően, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

Ui.: A termet a Paksi Polgármesteri Hivatal este 20 óráig biztosítja a LaDIK KE számára.

Kérek mindenkit, hogy a lehetőségeihez mérten igyekezzen megjelenni a Közgyűlésen!


Üdvözlettel:
Koloh Tamás
elnök

Idén első alkalommal került megrendezésre Pakson a Város napja. Mondhatnánk azt is, hogy "felnőtt" a Duna-parti szezonnyitó, de azért ennél lényegesen többről van szó... A rendezvény célja az volt (és reméljük lesz a jövőben is), hogy a hagyományos halászléfőző verseny mellé egész napos programkínálattal becsatlakozzanak a városban működő helyi civil szervezetek saját maguk népszerűsítése és az egymással való kapcsolat ápolása érdekében. A kezdeti kétkedést gyorsan felváltotta a lelkesedés, így igazi régi idők május elsejei hangulatban telt az egész nap.
Egyesületünk tagjai két helyszínen álltak helyt, és mondjuk ki, nem is akárhogy! A rendezvénysátornál a gyerekek nagy örömére a túrakenuzás mellett társasjátékozni, színezni, memóriakártyázni lehetett apró ajándékokért, valamint csónakházi bejárásra vártuk az egyesület iránt érdeklődőket. A nap hőse azonban kétségtelenül a halászléfőző csapat volt Farkasdi "Facó" Sanyi vezetésével, aki elhozta a Paks Halászléfőző Mestere címet. Segítő tagjaink azon kiváltságosok közé tartoztak, akik nemcsak kóstolhatták, hanem ebéd gyanánt fogyaszthatták is a díjnyertes halászlét.


Ezúton is külön köszönet mindazoknak, akik részvételükkel, ötleteikkel, munkájukkal segítették, hogy igazán tartalmas, színvonalas programot nyújthassunk, mindannyiunk és a város polgárainak megelégedésére. Szerencsére jó sokan voltunk, igazán jó hangulatban. Mivel a vándorkupa és a magasra tett "léc" kötelez, így jövőre Veletek ugyanitt!

-- Regi --

További képek a Galériában.

A legutóbbi közös Duna-part takarítás során összegyűjtött kommunális és veszélyes hulladékot, melyet a csónakház előtt helyeztek el tagjaink, dr. Sárosi József úr, a PHG Kft. ügyvezetője kérésünkre költségmentesen elszállíttatta. Felkérésünknek rövid időn belül eleget tett és ezért ezúton is köszönjük neki, hogy így támogatta egyesületünk azon törekvését, hogy tisztább Duna-partot látogathassanak az erre járók.Idei első közös munkánkat sikeresen elvégeztük. A partoldalt megtisztítottuk a sarjaktól. (És némi szeméttől.) 15 tagunk 3-4 órányi munkája volt. Reméljük, hogy mindenkinek jobban tetszik majd így a Duna-part.

További képek

Vízen a stég


2015. június 22-én délután vízre került a LaDIK egyesület stége a korábban megépített lépcsőnél. Jó érzés volt ennyi várakozás és munka után végre látni erőfeszítéseink eredményét. A stég masszív, biztonságos és szép is. Kisebb munkákat kell még végezni rajta (csónakrögzítők , figyelmeztető és tájékoztató táblák felszerelése), de teljes mértékben használható.
Szinte a vízre tétellel egy időben érkezett meg a közforgalmú kishajó kikötő építése engedélye is, melyre 2012 óta vártunk. Néhány nappal ezt követően pedig a sólya út (gépjárművel csónakleeresztéshez használt út) földmunkáit is megkezdték. Süli János polgármester úr tájékoztatása szerint a város keresi a forrást a kikötő megépítéséhez.

További képek a GALÉRIÁBAN.

Koloh Tamás
elnök
Almenü:


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe